Dr. BACH ROZDĚLIL ESENCE DO SEDMI SKUPIN PODLE JEJICH ÚČINKŮ
Každá skupina má svou barvu.
🟠 ORANŽOVÉ ESENCE JSOU NA STRACHNY, FÓBIE A ÚZKOSTI
Esence z této skupiny pomáhají rozpouštět strachy, o kterých nevíme, kde se berou (např. noční můry) nebo i konkrétní strachy (strach z výšek, ze tmy, obavy o blízké osoby…).
Do této skupiny esencí patří topol, kejklířka, slíva, devaterník, a červený kaštan.
🟡 ŽLUTÉ ESENCE JSOU NA NEJISTOTU
Tyto esence jsou vhodné při nedostatku sebedůvěry, kdy krásně podpoří sebevědomí a víru v sebe. Také pomáhají při rozhodování, při pocitech vyčerpanosti a nedostatku radosti v každodenním životě.
Patří mezi ně rožec, chmerek, hořec, hlodáš, habr a sveřep.
🟢 SVĚTLE ZELENÉ ESENCE NA NEZÁJEM O SOUČASNOST
Díky esencím z této skupiny můžeme podpořit soustředění se na přítomnost, „odlehčit“ si od opakujících se myšlenek na budoucnost (jak to všechno stihnu, co bude zítra v práci…) a také odprostit se od minulosti (měla jsem to udělat jinak…).
Toto krásně podporují esence lesní révy, zimolezu, plané růže, olivy, bílého kaštanu, hořčice a poupě kaštanu.
🟣 FIALOVÉ ESENCE NA OSAMĚLOST
Patří sem žebratka, netýkavka a vřes.
Tyto esence pomáhají uvolnit vnitřní napětí, podrážděnost a uspěchanost. Také podpoří osoby, které jsou uzavřené vůči okolí, aby se otevřely a řekly si o případnou pomoc.
🟢 TMAVĚ ZELENÉ ESENCE NA PŘECITLIVĚLOST NA MYŠLENKY A VLIVY
Esence této skupiny pomáhají zpracovávat negativní emoce jako jsou vztek, zlost, nenávist…Také pomáhají přijímat změny (u dětí např. nástup do školy či školky…) a pomáhají podporovat sebedůvěru a vyjadřování emocí.
Tmavě zelené esence jsou řepík, zeměžluč, cesmína a vlašský ořech.
🔴 RŮŽOVÉ ESENCE NA SKLÍČENOST A ZOUFALSTVÍ
Do této skupiny patří modřín, borovice, jilm, jedlý kaštan, snědek, vrba, dub a plané jablko.
Hlavním posláním těchto esencí je zbavení se výčitek a viny, úleva při stavech „je toho všeho na mě moc“, podpora sebevědomí a také vrácení života do rovnováhy.
🔵 MODRÉ ESENCE NA PŘÍLIŠNOU STAROST O DRUHÉ
Tyto esence jsou vhodné pro ty, kteří se přehnaně bojí či pečují o jiné osoby, Také je vhodná při pocitech perfektionalismu, který může být až obtěžující. Tyto esence podporují toleranci a přijímání druhých i sebe takoví, jací jsme.
Patří sem čekanka, sporýš, vinná réva, buk a voda z léčivých pramenů.
⚫️ KRIZOVÁ ESENCE
Je rychlou pomocí v krizových chvílích, kdy pomáhá zklidnit tělo i mysl.
Je kombinací pěti esencí – bílá lesní réva, devaterník, slíva, netýkavka a snědek.
SPRÁVNĚ VYBRANÁ KOMBINACE BACHOVÝCH ESENCÍ UMOŽNÍ VYŘEŠIT PROBLÉM A POHNOUT SE Z MÍSTA.

———————————————————————————————————————

DETAILNÍ PŘEHLED VŠECH ESENCÍ A JEJICH ÚČINKŮ ROZDĚLENÝCH DO SEDMI SKUPIN DLE DR.BACHA NAJDETE NÍŽE

1. Esence na strachy, fobie a úzkosti
Topol (Aspen):

Esence topolu je vhodná při pocitech strachu, který nemá zjevné příčiny, např. noční můry.  Tento strach může mít až fyzické projevy, jako např. třes těla, neschopnost se pohnout atd. Topol je vhodný také při dětském strachu.

Kejklířka (Mimulus):

Kejklířka pomáhá při konkrétním strachu či fóbii (strach z pavouků, z výšek…). Je také vhodná pro osoby, které jsou stydlivé, plaché, červenají se, koktají nebo jsou uzavřené do sebe. Kejklířka je vhodná také pro velmi citlivé, stydlivé či plaché děti, které mají konkrétní strachy.

Slíva (Cherry Plum):

Je vhodná pro toho, kdo má časté výbuchy vzteku, má pocit, že je toho na něj moc, že to nezvládá nebo že se „z toho zblázní“.  Slíva pomáhá zůstat klidný a racionální.

Devaterník penízkovitý (Rock Rose):

Devaterník pomáhá při pocitech velkého strachu, při krizových okamžicích, při panice či ochromení hrůzou.

Červený kaštan (Red Chestnut):

Je vhodný pro osoby, které mají přehnaný strach o blízké osoby (nejčastěji o rodinu a děti. Červený kaštan je také vhodný, pokud se někdo příliš stará o problémy druhých lidí.

 

2. Esence na nejistotu
Rožec (Cerato):

Rožec posiluje sebedůvěru. Je vhodný pro osoby, které nevěří vlastnímu úsudku či rozhodnutí a neustále hledaní rady u druhých lidí.

Chmerek (Scleranthus): 

Chmerek je vhodný při nerozhodnosti a vnitřní nejistotě.  Pomáhá být rozhodný, vyrovnaný a vytvořit si vlastní názor.

Hořec (Gentian): 

Je vhodný pro toho, kdo se cítí být neúspěšný, zklamaný, poražený či ztratil sebedůvěru v sebe sama. Hořec je také vhodný pro děti, pokud se cítí přetíženy povinnosti (škola…).

Hlodáš (Gorse): 

Pokud jsou pociťovány pocity beznaděje, zoufalství, rezignace, bezvýchodné situace, pak je hlodáš tou správnou esencí. Hlodáš pomáhá „odrazit se ode dna“.

Habr (Hornbeam):

Habr pomáhá při psychické únavě, vyčerpanosti, nedostatek radosti v zajetí každodenní rutiny, odsouvání povinností či „pocitu pondělního rána“.

Sveřep (Wild Oat):

Pokud jsi nejsme jistí, co od života chcete, jaká je naše správná životní cesta, tak svěřep je tou správnou esencí. Sveřep nám „otevře oči“, abychom mohli vidět, co od života chceme.

 

3. Esence na nezájem o své okolí
Bílá lesní réva (Clematis):

Je vhodná pro toho, kdo často myslí na budoucnost (jak to všechno stihnu, co bude zítra v práci, co děti atd). A díky tomu utíká přítomnost…. Bílá lesní réva podporuje „být tady a teď“.

Zimolez (Honeysuckle):

Zimolez je nápomocný pro toho, kdo „žije minulostí“ a neočekává štěstí v přítomnosti. U dětí je zimolez vhodný při stýskání (např.nástup do školy, tábor atd).

Planá růže (Wild Rose):

Planá růže pomáhá při stavech apatie, rezignace, apatie, pasivity a při nedostatku vnitřní síly něco změnit.

Oliva (Olive):

Oliva je vhodná, pokud je člověk velmi vyčerpaný (fyzicky či mentálně), pokud je nedostatek energie na běžné denní činnosti či velká únava. Oliva je také vhodná po nemoci při rekonvalescenci.

Bílý kaštan (White Chestnut):

Pokud se často objevují nechtěné myšlenky, vnitřní samomluva, ve dne se nemůžete soustředit a v noci spát, pak je vhodnou esencí právě bílý kaštan. Bílý kaštan „zklidní hlavu“.

Hořčice (Mustard):

Hořčice pomáhá při pocitech hlubokého smutku, při depresích či melancholických stavech.

Poupě kaštanu (Chestnut Bud):

Poupě kaštanu je vhodné pro osoby, které stále dokola opakují stejné vzorce a nejsou schopni se ze svých zkušeností poučit. Tato esence je také vhodná v případně opakujících se nemocí.

 

4. Esence na osamělost
Žebratka (Water Wiolet):

Žebratka je vhodný pro uzavřené osoby, pro které je těžké se otevřít. Tito lidé nehledají pomoc u druhých, mohou působit chladně a odtažitě či nadřazeně. Žebratka pomáhá otevřít se a důvěřovat.

Netýkavka (Impatients):

Je vhodná při netrpělivosti, podrážděnosti, vnitřním napětí, uspěchanosti či ukvapenosti. Je také vhodná pro ty, kdo často doplňují věty za ostatní, mají pocit, že stále něco musí dělat či se jim dějí časté nehody z nepozornosti.

Vřes (Heather):

Vřes může pomoci těm, kdo se hodně soustředí na sebe, často o sobě mluví a mají potřebu být středem pozornosti. Nezajímají se o své okolí a jsou sebestřední.

 

5. Esence na přecitlivělost na vlivy a myšlenky
Řepík (Agrimony):

Ukrývání problémů za usměvavou tváří, skrývání pocitů, a nasazený maska. Nepokojný spánek či utíkání k závislostem. To všechno jsou projevy, se kterými pomůže řepík.

Zeměžluč (Centaury):

Zeměžluč pomáhá posilovat vůli a sebe sama. Je vhodná pro toho, kdo se lehce nechá ovlivnit ostatními, kdo neumí říct ne či požádat druhé o pomoc. Zeměžluč dodává sílu si nastavit hranice a prosadit se.

Cesmína (Holly):

Cesmína je vhodná při pocitech vnitřní nejistoty či vnitřního utrpení. Tato esence pomáhá zpracovávat emoce jako je žárlivost, nenávist, vztek, podezřívavost… Cesmína pomáhá „otevřít srdce“.

Vlašský ořech (Walnut):

Pomáhá v době, kdy se děje hodně změn (puberta, těhotenství, rozvod, změna práce….). Vlašský ořech také chrání před vnějšími vlivy, tedy nenechat se ovlivnit ostatními.

 

6. Esence na zoufalství a sklíčenost
Modřín (Larch):

Je vhodný při nedostatku sebedůvěry a sebevědomí, při pocitu méněcennosti. Pomáhá lidem, kteří „rovnou očekávají neúspěch“.

Borovice (Pine):

Pomáhá při pocitech viny a výčitkách. Vhodná pro lidi, kteří se neustále omlouvají, aniž by něco udělali.

Jilm (Elm):

Pokud je člověk v těžkém období, je toho na něj moc, je přepracovaný a pochybuje o svých schopnostech, je pro něj jilm více než vhodný.

Jedlý kaštan (Sweet Chestnut):

Pomáhá při pocitech zoufalství, bezvýchodnosti a pocitu, „že jste na dně“ a že už nemůžete dál.

Snědek (Star of Bethlem):

Pomáhá při hojení traumatu či šoku (smrt, nehoda…). Je vhodný pro maminku i děťátko po porodu.

Vrba (Willow):

Zmírňuje sebelítost, pocit oběti, svádění svých neúspěchů na druhé. Vrba je vhodná při pocitech závisti a zatrpklosti. U dětí je vhodná při žalování.

Dub (Oak):

Dub dává život do rovnováhy. Je vhodný pro pracovité lidi, kteří nemají rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Je vhodný i pro ty, kteří „jedou i přes vyčerpanost“.

Plané jablko (Crab Apple):

Plané jablko posiluje sebelásku. Pomáhá přijímat se a mít se rád/a takový, jací jsme. Pomáhá při pocitech méněcennosti, při nízkém sebevědomí a stydění se za sebe. Plané jablko také pomáhá ulevit lidem, kteří jsou příliš upnutí na čistotu a pořádek.

 

7. Esence na přílišnou péči o druhé
Čekanka (Chicory):

Je vhodná u osob, kteří mají majetnickou, sobeckou či podmínečnou lásku k druhým. Také může být tendence si druhého člověka přivlastňovat, přehnaně chránit, manipulovat či kritizovat. U dětí čekanka pomáhá s pocity majetnictví či lakomství vůči sourozenci. A je vhodná pro děti vyžadující neustálou pozornost.

Sporýš (Vervain):

Sporýš je vhodný pro osoby, které jsou tak nadšené, že svůj názor neustále vnucují ostatním. Jejich nadšení je tak velké, až je dostává do vnitřního napětí, kvůli kterému např. nemohou spát. Sporýš je také vhodný pro osoby, které mají silný smyl pro spravedlnost.

Vinná réva (Wine):

Je vhodná pro dominantní osoby, které přehnaně prosazují svůj názor a nedbají názoru ostatních. Vinná réva pomáhá zmírnit dominanci, komandování, tvrdost a nepružnost.

Buk (Beech):

Buk je vhodný pro osoby, které jsou příliš kritické, netolerantní, nedělají ústupky a „mají vždy pravdu“. Je vhodný pro ty, co vidí na druhých jen to špatné.

Voda z léčivých pramenů (Rock Water):

Voda z léčivých pramenů je vhodná pro ty, kteří jsou na sebe příliš tvrdí, snaží se mít vše dokonalé a zároveň jsou nepružní a vnitřně nespokojení.

 

Krizová esence

Je rychlou pomocí v krizových chvílích, kdy pomáhá zklidnit tělo i mysl a vrátit se zpět do svého středu.

Je kombinací pěti esencí – bílá lesní réva, devaterník, slíva, netýkavka a snědek.

Lze ji užívat kdykoliv, když máme pocit, že ji potřebujete. Krizovou esenci můžeme libovolně kombinovat s esencemi namíchanými na míru.